The Virgin Queen collection

    

Victoria Sarri by Fashion Erotokritos, Fashion Show. Photos by Kostas Petsas, Aris Nikolaidis, aka Arte Cinematica

This work is not for sale!